Róbert Puzsér цитаты

21   0

Róbert Puzsér

Дата рождения: 24. Октябрь 1974

Róbert Puzsér is a Hungarian publicist, anchorman, editor, and social critic.

„Why does the Burger King think that fascism is impressive for hungry people?“

—  Róbert Puzsér

Quotes from him, Reklámtörvényszék
Добавить примечание: (hu) Miért gondolja a Burger King, hogy az éhes embereknek imponál a fasizmus? ( Reklámtörvényszék #3 - Burger King http://indavideo.hu/video/Reklamtorvenyszek_3_-_Burger_King)

„I trust that it was not a serious dream and then there is nothing now which can be broken.“

—  Róbert Puzsér

Quotes from him, Csillag születik (talent show between 2011-2012)
Добавить примечание: (hu) Én abban bízom, hogy ez nem volt egy komoly álom és akkor most nincs minek összetörni.

„I do not sell out my personality. I represent views. I utter opinions. Let us talk about that! That should be the topic, not my personality! It is only a frame. A framework. Which does not deserve either attention, adoration, or love.“

—  Róbert Puzsér

Én nem a személyiségemet árulom. Én álláspontokat képviselek. Véleményt mondok. Erről beszéljünk! Ez legyen a téma, ne az én egyéniségem! Az egy váz. Egy keretrendszer. Nem érdemes sem figyelemre, sem rajongásra, sem szeretetre. (Puzsér Róbert: "Én egy őrkutya vagyok"
Szily Nóra interjúja, life.hu, 2012. április 10.)
Quotes from him, Interviews
Добавить примечание: (hu) Én nem a személyiségemet árulom. Én álláspontokat képviselek. Véleményt mondok. Erről beszéljünk! Ez legyen a téma, ne az én egyéniségem! Az egy váz. Egy keretrendszer. Nem érdemes sem figyelemre, sem rajongásra, sem szeretetre. (Puzsér Róbert: "Én egy őrkutya vagyok" - Szily Nóra interjúja, life.hu, 2012. április 10.)

„It was very uncomfortable as you tried to involve the jury into this shameful program by your artificial flirts.“

—  Róbert Puzsér

Quotes from him, Csillag születik (talent show between 2011-2012)
Добавить примечание: (hu) Kellemetlen volt ahogy a negédes flörtjeiddel próbáltad bevonni a zsűrit ebbe a szégyenteljes programba!

„Let my heart rot out if I concede them.“

—  Róbert Puzsér

Quotes from him, Csillag születik (talent show between 2011-2012)
Добавить примечание: (hu) Rohadjon ki a szívem, ha engedem őket továbbjutni.

„What was that devastating obscenity? What was that? You showed that level of yerkness, which I was not curious about. No!“

—  Róbert Puzsér

Quotes from him, Csillag születik (talent show between 2011-2012)
Добавить примечание: (hu) Mi volt ez a pusztító alpáriság? Mi volt ez? A suttyóságnak olyan szintjét mutattátok meg, amire nem voltam kíváncsi. Nem!

„The oxygen caused us immediate physical dependence beause our mother used it during pregnancy. The oxygen-dependents hallucinate obscurely through the mirror, who do not need the material anymore, they see face-to-face. (Source)“

—  Róbert Puzsér

Quotes from him, Source
Добавить примечание: (hu) Az oxigén születésünkkor azonnali fizikai függőséget okozott, mert anyánk már a terhesség alatt használta. Az oxigénfüggők tükör által homályosan hallucinálnak, akiknek már nincs az anyagra szükségük, színről színre látnak. (Source)

„Here in this seat, I will not say yes to anybody performing karaoke. It is a principal issue.“

—  Róbert Puzsér

Quotes from him, Csillag születik (talent show between 2011-2012)
Добавить примечание: (hu) Én itt, ebben a székben karaoke-snak igent nem mondok. Ez elvi kérdés.

„Dear Sándor! It is the appropriate standard in the liquor store No. 19. from Kőbánya - but not here.“

—  Róbert Puzsér

Quotes from him, Csillag születik (talent show between 2011-2012)
Добавить примечание: (hu) Kedves Sándor! A kőbányai, 19. számú italboltban ez a megfelelő színvonal - de nem itt.

„I am a police dog. A yapping dog. Detached post of the public opinion. My duty is to give a signal, if I detect something dangerous. If something is crappy, contemptible, tasteless, mendacious, clandestine, hypocritical, mess, duff, homely, abominable or unworthy of human dignity. That has been what I have been doing during my whole life, that has been what I have been representing.“

—  Róbert Puzsér

Én egy őrkutya vagyok. Egy csahos kutya. A közvélemény előretolt állása. Nekem az a feladatom, hogy jelezzem, ha valami veszélyt érzékelek. Ha valami silány, hitvány, ízléstelen, hazug, álságos, képmutató, szemét, ócska, igénytelen, förtelmes vagy emberhez méltatlan. Világ életemben ezt műveltem, ezt képviseltem. (Puzsér Róbert: "Én egy őrkutya vagyok"
Szily Nóra interjúja, life.hu, 2012. április 10.)
Quotes from him, Interviews
Добавить примечание: (hu) Én egy őrkutya vagyok. Egy csahos kutya. A közvélemény előretolt állása. Nekem az a feladatom, hogy jelezzem, ha valami veszélyt érzékelek. Ha valami silány, hitvány, ízléstelen, hazug, álságos, képmutató, szemét, ócska, igénytelen, förtelmes vagy emberhez méltatlan. Világ életemben ezt műveltem, ezt képviseltem. (Puzsér Róbert: "Én egy őrkutya vagyok" - Szily Nóra interjúja, life.hu, 2012. április 10.)

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„It is not worth to play a production almost so well as it had been played once. It is worth to play such kind of it, which had not been played ever and that production will be played by you the best.“

—  Róbert Puzsér

Quotes from him, Csillag születik (talent show between 2011-2012)
Добавить примечание: (hu) Nem érdemes majdnem olyan jól eljátszani egy számot, ahogyan már egyszer el van játszva. Érdemes egy olyat eljátszani, ami még soha nem játszott el senki, és azt a számot ti fogjátok a legjobban eljátszani.

„This what you performed picks up thirty cliques on the Youtube. And those are your friends and parents.“

—  Róbert Puzsér

Quotes from him, Csillag születik (talent show between 2011-2012)
Добавить примечание: (hu) Ez, amit előadtál az harminc klikket tud a Youtube-on. S azok a barátaid meg a szüleid.

„This kitschie performance without dynamism is deeply against my taste.“

—  Róbert Puzsér

Quotes from him, Csillag születik (talent show between 2011-2012)
Добавить примечание: (hu) Ez a dinamizmus nélküli nyálaskodás mélyen az ízlésem ellen való.

„What was that hideous shamelessness?“

—  Róbert Puzsér

Quotes from him, Csillag születik (talent show between 2011-2012)
Добавить примечание: (hu) Mi volt ez a förtelmes szégyentelenkedés?

„The faith is the only creating power. The father of the universe. The love is the only vitalizing power. The mother of the universe. Who refuses his father, loses his clearness. Who refuses his mother, loses his warmth.“

—  Róbert Puzsér

Quotes from him, Source
Добавить примечание: (hu) A hit az egyetlen teremtő erő. A mindenség apja. A szeretet az egyetlen éltető erő. A mindenség anyja. Aki megtagadja apját, elveszti világosságát. Aki megtagadja anyját, elveszti melegségét. (Source)

„I'm here that that anything should not be born too easily, which we will call a star, then it comes true half or one year later that it is not and we throw onto the rubbish.“

—  Róbert Puzsér

Quotes from him, Csillag születik (talent show between 2011-2012)
Добавить примечание: (hu) Azért vagyok itt, hogy ne szülessen meg túl könnyen az a valami, amit elnevezünk csillagnak, aztán fél év múlva vagy egy év múlva kiderül, hogy nem is az és szemétre hányjuk.

„On the wedding of the Antichrist, this is the ideal dance.“

—  Róbert Puzsér

Quotes from him, Csillag születik (talent show between 2011-2012)
Добавить примечание: (hu) Az Antikrisztus menyegzőjén ez az ideális talpalávaló.

„I do not care about the personality. Not only not yours, but none of the performers' personality is curious to me.“

—  Róbert Puzsér

Quotes from him, Csillag születik (talent show between 2011-2012)
Добавить примечание: (hu) Engem nem érdekel a személyiség. Nem csak a tiéd nem érdekel, egyáltalán nem érdekel egyetlen fellépő személyisége sem.

„I can count on one of my hands, how many competent people are working in the [Hungarian] media today. But the situation is also woeful in the areas of theatre, film production and fine arts. The whole Hungarian culture is in a deep crisis, the putrescence reigning this country – in a cultural, economic, political, moral and mentalecological sense – consumes everything.“

—  Róbert Puzsér

Egy kezemen meg tudom számolni, hány alkalmas ember dolgozik ma a médiában. De siralmas a helyzet a színház, a filmgyártás és a képzőművészet területén is. Az egész magyar kultúra mélységes válságban van, a rothadás, ami uralja az országot – kulturálisan, gazdaságilag, politikailag, etikailag és mentálökológiailag – mindent elemésztő.
Idegen test az RTL Klubon - Puzsér Róbert-interjú, hvg.hu, 2012. március 20.
Quotes from him, Interviews
Добавить примечание: (hu) Egy kezemen meg tudom számolni, hány alkalmas ember dolgozik ma a médiában. De siralmas a helyzet a színház, a filmgyártás és a képzőművészet területén is. Az egész magyar kultúra mélységes válságban van, a rothadás, ami uralja az országot – kulturálisan, gazdaságilag, politikailag, etikailag és mentálökológiailag – mindent elemésztő. (Idegen test az RTL Klubon - Puzsér Róbert-interjú, hvg.hu, 2012. március 20.)

„What was this intellectual well-poisoning?“

—  Róbert Puzsér

Quotes from him, Csillag születik (talent show between 2011-2012)
Добавить примечание: (hu) Mi volt ez a szellemi kútmérgezés?

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Сегодня годовщина
Мишель де Монтень фото
Мишель де Монтень238
французский писатель и философ 1533 - 1592
Этьен Рей фото
Этьен Рей22
французский писатель 1879 - 1965
Владимир Иванович Вернадский фото
Владимир Иванович Вернадский27
русский и советский естествоиспытатель, мыслитель и обществ… 1863 - 1945
Другие 63 годовщин