„English? Who needs that? I'm never going to England.“

— Мэтт Гроунинг

Мэтт Гроунинг фото
Мэтт Гроунинг8
американский мультипликатор, создатель мультсериалов Симп... 1954

Похожие цитаты