Мукий Владимир Давидович

@viktoris, на цитатах с 12 марта 2018 г.