Франсуа Фенелон цитаты

Франсуа Фенелон фото

25   0

Франсуа Фенелон

Дата рождения: 6. Август 1651
Дата смерти: 7. Январь 1715

Франсуа Фенелон — французский священнослужитель, писатель, педагог, богослов. Автор знаменитого романа «Приключения Телемака» — литературного бестселлера XVIII—XIX веков.„Odvaha je ctností jen tehdy, když je podmíněna šikovností, jinak je to pohrdání životem.“

„Láska bez vznešených úmyslů - to je jen řada probdělých nocí v milostném objetí s cílem být uspokojen, nikoliv šťasten.“


„Člověk není nikdy tak vynalézavý, jako když jde o to, aby oklamal sám sebe a umlčel výčitky.“

„Člověk není člověkem, miluje-li jenom sebe.“

„Našimi poklady jsou: zdraví, prostý život, láska ke ctnosti, shoda se sousedy, příchylnost k přátelům, skromnost k blahobytu, pevnost v neštěstí, smělost hovořit vždy pravdu, odpor k lichotkám.“

„Čím více mluvíte, tím méně si lidé zapamatují.“

„Přátelství k ženám - to je pokrm srdce podávaný za studena.“

„Čím víc mluvíte, tím míň si lidé zapamatují.“


„Láska, to je mocná říše tohoto světa, v níž ženy dobývají trůnu proto, že lžou nejpřesvědčivěji.“

„Člověk není člověkem, když miluje jen sebe.“

„Milovat znamená nepovznášet se na toho druhého, ale snižovat se k němu.“

„Člověk ponižuje sebe sama na úroveň zvířete, miluje-li jen sebe.“

„Člověk se nemá nikdy zpít při milování chtíčem do té míry, aby nebyl schopen lásky.“

Подобные авторы