Карин Бойе цитаты

Карин Бойе фото

1   0

Карин Бойе

Дата рождения: 26. Октябрь 1900
Дата смерти: 24. Апрель 1941

Карин Бойе — шведская писательница.

Цитаты Карин Бойе


„Я верю, что любящий получает за свою любовь ровно столько, сколько дает, – но не от того, кого любит, а от самой любви.“

„Den mätta dagen, den är aldrig störst
Den bästa dagen, är en dag av törst

Nog finns det mål och mening i vår färd
Men det är vägen, som är mödan värd“
Dikter


„And is this not the very reason for the establishment of the State? If there were cause and reason for confidence among individuals, the State would never have come into existence. The sacred and essential foundation for the State is our mutual and well-founded suspicion of each other. Anyone questioning this foundation throws suspicion upon the State.“ Kallocain

„Ni bygger utifrån, vi byggs inifrån och in. Ni bygger med er själva som stenar och faller sönder utifrån och in. Vi bygger inifrån som träd, och det växer ut broar mellan oss som inte är död materia och dött tvång. Från oss går det levande ut. I er går det livlösa in, sid 75“ Kallocain

„The sated day is never first
The best day is a day of thirst

Yes, there is goal and meaning in our path -
but it is the way that is the labour's worth.“
Complete Poems

„Vårvisa
I vårtid, i groddtid,
då brister frönas skal,
och råg blir råg och tall blir tall
i frihet utan val.

En ilning av vällust
går genom själ och kropp --
att jag är jag, nödvändigt jag --
en brodd, som hittat opp,

ett vårskott, vars växtkraft
jag knappast anar än --
men stammens sav med bitter smak
med lust jag känner den.

Så bort, all min feghet!
Jag hör min framtid till.
Jag tar mig rätt att växa nu
som rotens krafter vill.“
Gömda land

„Denn eine Sache ist, daß der Kaffee gut, eine andere, daß man sich das nicht ohne weiteres als selbstverständlich anmerken lassen darf.“

„Vi har gått mot allt strängare övervakning - och den har inte gjort oss säkrare, som vi hoppades, utan ängsligare. Med vår skräck växer också impulsen att så omkring oss. Är det inte så: då ett vilt djur känner sig hotat och inte ser någon utväg att fly, går den till anfall. Då skräcken smyger sig över oss, finns det inget annat att göra än att hugga först. Det är svårt, när vi inte ens vet vartåt vi ska hugga... Men bättre förekomma en förekommas ( s. 105)“ Kallocain


„Min tunga hade alltid varit ett smidigt och pålitligt verktyg, men nu vägrade den att göra tjänst mer. Alldeles som jag nyss hade hade lyssnat för första gången i mitt liv, visste jag, att om jag nu vill tala, måste det vara på ett nytt sätt, som jag ännu inte var mogen för. De lager av mig själv, som nu skulle komma till tals, hade väl aldrig förr format några ord (s. 138).“ Kallocain

„SPRING SONG

In springtime, in sprouting time,
the seed its shell destroys,
and rye becomes rye and pine becomes pine
in freedom without choice.

A thrill of voluptuousness
passes through body and soul -
that I am I, necessarily I -
a sprout that's come up whole,

a spring shoot whose growing power
I scarce envision yet -
but the stem's sap of bitter taste,
with pleasure I know it.

Then begone, all my cowardice!
To my future I belong.
I take the right to grow now
as my roots will, and as strong.“

„spädbarnet och stenåldersvilden lever kanske inte bara kvar i somliga, tänkte jag, utan i oss alla, fast mer eller mindre, det är en väsentlig skillnad (s. 60).“

„Yo odio a las mujeres. Te seducen, ¿verdad?, pero luego no te aguantan. Son falsas. Las odio a todas.“ Kallocain

Подобные авторы