Славомир Мрожек цитаты

Славомир Мрожек фото

2   0

Славомир Мрожек

Дата рождения: 29. Июнь 1930
Дата смерти: 15. Август 2013

Славо́мир Мро́жек — польский писатель, драматург, эссеист, художник.


„Все указывает на то, что я точно так же раздражаю каждого в отдельности, как каждый в отдельности раздражает меня. И по тем же самым причинам.“

„Описывать можно лишь то, что поддается описанию. Итак, по чисто техническим причинам опускаю самое важное.“


„Art educates. That's why writers must know life... If the writer knows life, his work is often progressive, even though his own consciousness may lag behind.“

„Art has a noble task: to educate man. That's why the writer's part in our society is a most responsible one. The writers are the architects of human souls and the critics are the architects of the writer's souls.“

„Drugi pewnik, który dobrze mi [kretynowi] robi na zdrowie, to przekonanie, że ideologia - taka czy inna chciałoby się powiedzieć, ale nie można, bo zawsze chodzi o jedną ideologię, tę, którą się wybiera jako swoją - samoczynnie zapewnia mądrość osobnikowi, który ją wybiera. A wszystkie one, te ideologie, zgromadzone są w dwie osobne kupy, nazwane "lewicową" i "prawicową". Dzisiaj nie można już otworzyć gazety, usłyszeć radia, usłyszeć i zobaczyć co gada i pokazuje telewizja, ani też rozmawiać z kimkolwiek, nawet ze sobą samym, żeby wszystko, ale to wszystko - nie było interpretowane tylko jako "lewicowe", "prawicowe". Nikt już nie pyta, czy coś jest mądre czy głupie, uczciwe czy nieuczciwe, wysokie czy niskie, małe czy duże, otwarte czy zamknięte, rzadkie czy gęste, miękkie czy twarde, okrągłe czy kanciaste, suche czy lepkie, grząskie, proste, krzywe, pachnie, śmierdzi, stoi, biegnie, żyje, zdechło, mówi, ryczy, milczy, truje, smakuje, gadzie, ptasie, a może futerkowe? Mój Boże, tyle pytań, można je mnożyć w nieskończoność, bo nieskończenie bogaty jest przecież świat. Ale nie, jest tylko jedno pytanie: "postępowe to czy niepostępowe"."Prawicowe to czy lewicowe".“

„Samobójstwo to święte prawo człowieka wolnego, ostateczna afirmacja wolności.“ The Emigrants

„A tökéletességre törekvés kimerít, és nem változtat semmin. A tökéletesség eszmény. Márpedig minden eszmény elérhetetlen, sohasem valósulhat meg, mert akkor nem lenne többé eszmény. Az eszmény és a valóság között áthidalhatatlan, örök szakadék tátong.
(A gróf)“
Ismeretlen barátom

„Adoptó una expresión de triste recogimiento. Pero no le salía bien. Era como si a la fuerza quisiera ponerse en la cara una máscara demasiado pequeña.“

Подобные авторы