Александр Исаевич Солженицын цитаты

Александр Исаевич Солженицын фото

34   0

Александр Исаевич Солженицын

Дата рождения: 11. Декабрь 1918
Дата смерти: 3. Август 2008
Другие имена: Aleksandr Isaevic Solzhenitsyn, Aleksandr Isaevič Solženicyn, Alexander Solženicyn

Алекса́ндр Иса́евич Солжени́цын — русский писатель, драматург, публицист, поэт, общественный и политический деятель, живший и работавший в СССР, Швейцарии, США и России. Лауреат Нобелевской премии по литературе . Диссидент, в течение нескольких десятилетий активно выступавший против коммунистических идей, политического строя СССР и политики его властей.

Помимо художественных литературных произведений, затрагивающих, как правило, острые общественно-политические вопросы, получил широкую известность своими художественно-публицистическими произведениями по истории России XIX—XX веков.„“ ... Nehoňte se za přeludy, za majetkem, za tituly: toho dosáhnete po desítkách let, zaplatíte za to nervy a přijdete o to za jedinou noc. Žijte s vyrovnanou převahou nad životem - nebojte se neštěstí, nežeňte se za štěstím, vždyť je to všechno jedno: ani hořké netrvá věčně a sladkého nikdy není vrchovatě. Spokojte se s tím, že nezmrznete a že vám žízeň a hlad nervou svými spáry útroby. Jestliže nemáte přeražený hřbet, můžete na obě nohy, hýbáte oběma rukama, vidíte na obě oči a slyšíte na obě uši - komu byste chtěli co závidět? A proč? Vždyť závist užírá ze všeho nejvíc. Protřete si oči, očistěte srdce - a pak si budete nade vše vážit těch, kteří vás mají rádi a jsou vám nakloněni. Neurážejte je, nenadávejte jim, ani se z nikým z nich nerozcházejte ve zlém: vždyť nevíte, třeba je to váš poslední čin před zatčením a zůstanete tak v jejich paměti!...

„Člověk je šťastný dotud, dokud chce být šťastný, a nic ho v tom nedokáže zastavit.“


„Když nás obelhali jednou, mohou nás obelhat i podruhé.“

„Neomezená moc v rukou omezených lidí má vždy za následek krutost.“

„Téměř vždy je nemožné správně zhodnotit události v době, kdy je prožíváme, pochopit jejich význam a pravděpodobné následky.“

„Stalin se již v prvních válečných dnech neopřel o prohnilou, zchátralou ideologii, ale poslušen rozumu ji odmítl, skoro se o ní nezmínil a místo ní rozvinul starý ruský prapor, trochu i pravoslavnou korouhev – a zvítězili jsme!“

„Vesmír má tolik středů, kolik je v něm živých bytostí. Každý z nás je jeho středem.“ Souostroví Gulag

„Každý má právo vědět’ je lživé heslo lživého století, protože daleko výš stojí jiné, dnes ztracené právo: právo člověka nevědět, nezaneřádit svoji Bohem stvořenou duši pomluvami, žvásty, hloupostmi.“


„Mírná ovce je vlku po chuti.“ Souostroví Gulag

„Je to svět, v němž někteří roní neutěšené slzy a jiní jásají při bezstarostné hudbě muzikálu.“

„Chcete-li změnit svět, začnete sebou nebo ostatními? Věřím, že začneme-li u sebe a budeme dělat věci, které potřebujeme dělat, a staneme se tím nejlepším možným člověkem, budeme mít mnohem větší šanci změnit svět k lepšímu.“

„Ve světě existuje zázračný prostředek dorozumění : Je to umění. A také literatura.“

„Čára, jež dělí dobro od zla, protíná srdce každého člověka. A kdo zničí kousek vlastního srdce?“ Souostroví Gulag

Подобные авторы