Децим Юний Ювенал цитаты

Децим Юний Ювенал фото

31   0

Децим Юний Ювенал

Другие имена: Juvenalis

Де́цим Ю́ний Ювена́л , очень часто просто Ювена́л — римский поэт-сатирик.„Stáří je třeba obávat se víc než smrti.“

„Nikdo se neraduje z pomsty víc jak žena.“


„Příroda neříká nikdy nic jiného, než říká moudrost.“

„Od starého vola učí se orat mladší.“

„Za šťastné považujeme ty, kteří se učili ze životní zkušenosti snášet útrapy a nebýt jimi udolán.“

„Msta je rozkoší jen pro malichernou a slabou povahu.“

„Dítě si zaslouží největší ohleduplnost.“

„Moudrý člověk si ukládá míru i ve věcech slušných.“


„Nikdy k nám nemluví jinak příroda a jinak moudrost.“

„Hrabivost vzrůstá úměrně s růstem bohatství.“

„Nesnadno vyniknou lidé, když jejich přednostem brání chudoba v domě.“

„Zisk má příjemnou vůni, ať je jakéhokoli původu.“


„Žádný zlý člověk není šťastný.“

„Havran se milosti dočká, avšak holub stíhán je tady.“

„Nikdy neříká něco jiného příroda a něco jiného rozum.“

„Od starého vola uší se orat mladší.“

Подобные авторы