Амброз Гвиннет Бирс цитаты

Амброз Гвиннет Бирс фото

45   0

Амброз Гвиннет Бирс

Дата рождения: 24. Июнь 1842
Дата смерти: 26. Декабрь 1913
Другие имена: Ambrose Gwinett Bierce, Ambrose Gwinnett Bierce

Амброз Гвиннет Бирс — американский писатель, журналист, автор юмористических и «страшных» рассказов.

Участник Гражданской войны в США, Амброз Бирс отличался своеобразной репортёрской резкостью, неуступчивостью и прямолинейностью, которые выступали не только в его статьях и эссе, но и в художественной прозе и поэзии. Из-за этого он заработал прозвище «Беспощадный Бирс» . В старшем возрасте поддерживал и поощрял молодых литераторов, таких как поэт Джордж Стерлинг и автор «страшных» рассказов Уильям Морроу Чемберз .

В конце жизни Амброз Бирс, разбитый личными трагедиями , отправился в Мексику, где шла гражданская война. Последнее его письмо домой было датировано 26 декабря 1913, после чего писатель бесследно исчез. Место и время смерти Амброза Бирса и сейчас доподлинно неизвестны.

Литературное наследие Амброза Бирса получило высокую оценку у современников и последователей. Амброз Бирс считается образцовым мастером короткой прозы, а его рассказ «Случай на мосту через Совиный ручей» считается классикой американской литературы.„Hranice je imaginární čára, oddělující imaginární práva jednoho národa od imaginárních práv jiného.“

„Právník je člověk vyškolený k obcházení zákona.“„Egoista je člověk, který nemá úctu před cizím egoismem.“

„Krása je moc, kterou žena okouzluje milence, a děsí manžela.“

„Náhoda je nevyhnutelný jev, způsobený činností nezměnitelných přírodních zákonů.“

„Žvanivost: chorobná vada, která způsobuje, že osoba jí napadená není s to držet hubu, když chci mluvit já.“

„Soudní proces je stroj, kam vlezete jako prase a vylezete ven jako klobása.“


„Zatknout znamená formálně zadržet někoho, kdo je obžalován z výjimečnosti.“

„Žebrák je člověk, který spoléhal na pomoc přátel.“

„Cynik je zlosyn, jehož pokřivené vnímání způsobuje, že vidí věci, jaké jsou, ne jaké by měly být.“

„Myslím, že myslím. Tedy myslím, že jsem.“


„Mír je období podvádění mezi dvěma obdobími bojování.“

„Realismus - umění, jak zobrazovat skutečnost viděnou očima ropuchy.“

„Bajka je krátká lež na znázornění některé podstatné pravdy.“

„Pesimismus je filosofie, k níž člověka přivádí pohled na skličující početní převahu optimistů s jejich děsivou nadějí a ohyzdným úsměvem.“

Подобные авторы