Марк Теренций Варрон цитаты

Марк Теренций Варрон фото

15   0

Марк Теренций Варрон

Дата рождения: 116 до н.э.
Дата смерти: 27 до н.э.
Другие имена: Varron, Marcus Terentius Varro

Марк Теренций Варро́н — римский учёный-энциклопедист и писатель I века до н. э., по месту рождения именуемый Варрон Реатинский. Авторитет Варрона как учёного и оригинального писателя уже при жизни был неоспорим.

Философские взгляды Варрона эклектичны, он близок к киникам, стоикам, пифагорейству. Высшее благо, по его мнению, должно удовлетворять потребностям души и тела. Добродетель определяется как ведущее к благополучию искусство жизни, которому можно научиться. Варрон был поборником старых римских нравов, однако никогда не выступал в роли непреклонного защитника традиций. Он ценил подлинную культуру вне зависимости от её внешней формы.„Žádná práce není tak snadná, aby ti nemohla připadat obtížná, budeš-li ji dělat nerad.“

„V lásce najdeš všechny tyhle vady - bezpráví, podezření, nepřátelství, příměří, válku a pak smír.“


„Nic nezná ten, kdo vše zná stejně.“

„Jednou dává, kdo je požehnán, dvakrát dává kdo se nenechá prosit.“

„Vady a nedostatky manželky je třeba potírat nebo snášet. V prvním případě stane se lepší tvá manželka, v druhém - ty sám.“

„Žena se lépe shodne se ženou.“

„Znáš způsoby žen - než se pohnou, než se upraví, uplyne rok.“

„Snadno všichni jsouce zdrávi dobré rady nemocným dáváme.“

„Božská přirozenost nám dala polnosti, lidské umění vystavělo města.“

Подобные авторы