Марк Туллий Цицерон цитаты

Марк Туллий Цицерон фото

173   0

Марк Туллий Цицерон

Дата рождения: 3. Январь 106 до н.э.
Дата смерти: 7. Декабрь 43 до н.э.
Другие имена: Цицерон, Marcus T. Cicero

Марк Ту́ллий Цицеро́н — древнеримский политический деятель, оратор и философ. Будучи выходцем из незнатной семьи, сделал благодаря своему ораторскому таланту блестящую карьеру: вошёл в сенат не позже 73 года до н. э. и стал консулом в 63 году до н. э. Сыграл ключевую роль в раскрытии и разгроме заговора Катилины. В дальнейшем, в условиях гражданских войн, оставался одним из самых выдающихся и самых последовательных сторонников сохранения республиканского строя. Был казнён членами второго триумвирата, стремившимися к неограниченной власти.

Цицерон оставил обширное литературное наследие, существенная часть которого сохранилась до наших дней. Его произведения уже в античную эпоху получили репутацию эталонных с точки зрения стиля, а сейчас являются важнейшим источником сведений о всех сторонах жизни Рима в I веке до н. э. Многочисленные письма Цицерона стали основой для европейской эпистолярной культуры; его речи, в первую очередь катилинарии, принадлежат к числу самых выдающихся образцов жанра. Философские трактаты Цицерона представляют собой уникальное по охвату изложение всей древнегреческой философии, предназначенное для латиноязычных читателей, и в этом смысле они сыграли важную роль в истории древнеримской культуры.„Přátelství může trvat jedině mezi dobrými lidmi.“

„Přátelství je možné jenom mezi dobrými lidmi.“


„Nenávist, vyvolanou správným konáním, jsem nikdy nepovažoval za nenávist, ale za slávu.“

„Těžko vypovědět, kolik náklonnosti si člověk získá u moudrých vlídností a přívětivostí v hovoru.“

„Lidé jsou stvořeni k tomu, aby kontemplovali a přemýšleli o vesmíru. Oni sami nedosahují této vrcholné dokonalosti, ale jsou součástí této dokonalosti.“

„Většina lidí nevidí ve svém okolí nic dobrého a krásného a zná jen to, co jim přináší nějaký prospěch.“

„Takoví jsou lidé, z pravdy uznávají málo, z veřejného mínění mnoho.“

„Lidé lidem nejvíce prospívají i škodí.“


„Neznalí lidé mohou být snadno donuceni k tomu, aby věřili.“

„Lidé se nepřiblíží bohům ničím jiným, než když se snaží udělat šťastnými jiné.“

„Mír je svoboda, založená na uznání práv každého člověka.“

„Lidé, kteří bývali předem laskaví, se náhle změní, když dosáhli nějaké vyšší moci vojenské nebo úřední, když nabyli štěstí blahobytu, jako potom pohrdají starými přátelskými styky a navazují nové.“


„Činy moudrých lidí diktuje rozum, méně moudrých zkušenost, nevědoucích nutnost, činy zvířat příroda.“

„Povaha člověka je jeho osudem.“

„Každý člověk dělá chyby, ale jen hlupák u nich zůstává.“

„Největší údiv vzbuzuje ten, na něhož nedělají peníze žádný dojem. O člověku, na němž je tato ctnost zřejmá, soudíme, že obstál ve zkoušce ohněm.“

Подобные авторы