Публий Корнелий Тацит цитаты

Публий Корнелий Тацит фото

37   0

Публий Корнелий Тацит

Дата рождения: 58 н.э.
Дата смерти: 120
Другие имена: Тацит Публий Корнелий

Пу́блий Корне́лий Та́цит — древнеримский историк, один из самых известных писателей античности, автор трёх небольших сочинений и двух больших исторических трудов .

В молодости Тацит совмещал карьеру судебного оратора с политической деятельностью, стал сенатором, а в 97 году добился высшей магистратуры консула. Достигнув вершин политической карьеры, Тацит воочию наблюдал произвол императоров и раболепство сената. После убийства императора Домициана и перехода власти к династии Антонинов он решился описать события последних десятилетий, но не в русле придворной историографии, а как можно более правдиво. Для этого Тацит скрупулёзно изучал источники и старался восстановить полную картину событий. Накопленный материал историк излагал эффектным языком с обилием кратких отточенных фраз, сторонясь избитых выражений и ориентируясь на лучшие образцы латинской литературы . В своих работах он не всегда был нейтрален, и описание правления императоров Тиберия и Нерона стилизовал под трагедию.

Благодаря таланту писателя, глубокому анализу источников и раскрытию психологии действующих лиц Тацит нередко считается величайшим из римских историков. В Новое время его сочинения обрели популярность в Европе и повлияли на развитие исторической и политической мысли.„Čím horší je stát, tím více má zákonů.“„Nápadněji dávají najevo smutek ti, kteří mají menší bolest.“

„Co zmohou zákony tam, kde vládnou jenom peníze?“

„Je třeba žít ve shodě s přírodou.“

„Čestná smrt je lepší než potupný život.“

„Vzácná je šťastná doba, kdy můžeš cítit co chceš a mluvit co cítíš.“„Vzácné jsou šťastné časy, kdy si můžeš myslet, co chceš, a říkat, co si myslíš.“

„Zrádci jsou v nenávisti i u těch, kterým dávají přednost.“

„Čestná smrt je lepší než život v hanbě.“

„V nejzkaženějším světě je nejvíce zákonů.“


„Jakmile je lidská mysl otřesena, má sklon věřit pověrám.“

„Moc není nikdy dostatečně pevná, je-li příliš velká.“

„Kdyby se otevřela srdce tyranů, bylo by vidět, jak jsou rozervaná a samá rána, protože duše je rozdírána krutostí, požitkářstvím a špatnými úmysly stejně jako tělo důtkami.“

„Vzácná je ta šťastná doba, kdy je dovoleno myslet si, co chceš, a říkat, co si myslíš.“

Подобные авторы