Фрэнсис Бэкон цитаты

Фрэнсис Бэкон фото

197   0

Фрэнсис Бэкон

Дата рождения: 22. Январь 1561
Дата смерти: 9. Апрель 1626
Другие имена: Sir Francis Bacon

Фрэ́нсис Бэ́кон„Samota je vlastí velikých duší.“

„Šťasten kdo zemře dřív, než začne volat smrt, aby si ho vzala.“


„Není nic moudřejšího, než přesně vědět, kdy máš co začít a kdy s čím přestat.“

„Příroda se podřizuje jen tomu, kdo se cítí být podřízen jí.“

„Ne přírodě poroučet, přírodu poslouchat!“

„Lékař léčí nemoc, ale zabíjí nemocného.“

„Sobec vám klidně podpálí dům, aby si mohl uvařit vajíčko.“

„Z vysokých míst lidé nemohou odejít, když chtějí, a zase nechtějí, když už by to bylo nejen možné, ale i rozumné.“


„Přátelství zdvojnásobuje radosti a na polovinu zmenšuje bolest.“

„Mládí je nejen v letech, nýbrž i v myšlenkách.“

„Napněme přírodu, tu špinavou děvku, na skřipec a vyrvěme jí její tajemství.“

„Nic nepůsobí ve státě více škody, než když chytráci jsou považováni za muže moudré.“


„Člověk totiž věří tomu, co chce považovat za pravdivé. Protože nemá dost trpělivosti k objevování, zavrhuje věci nesnadné, dále věci střízlivé, jež jdou do větší hloubky, neboť je pověrčivý. Zamítá rovněž světlo zkušenosti, protože je pyšný a nadutý, aby se nezdálo, že v mysli prodlévá u věcí nepotřebných a pomíjejících, dále odmítá věci paradoxní, poněvadž podléhá běžnému mínění.“

„Nehledej velké bohatství, ale takové, jakého můžeš nabýt spravedlivě, užít střídmě, rozdat vesele a opustit ve spokojenosti.“

„Chování si lidé předávají navzájem jako nemoci.“

„Ctnost je jako drahokam, nejlépe vynikne, jeli prostě zasazen.“

Подобные авторы